งานก่อสร้างโครงข่ายโทรศัพท์

รับ ออกแบบ ติดตั้ง งานด้าน Telecom อาทิเช่น เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ,

งานเดินสายโครงค่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง เป็นต้น