บริษัท วิสดอม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยู.อี.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส โดยเริ่มต้นจากการรับออกแบบเสาส่งสัญญาณ, รับออกแบบและก่อสร้างอาคาร โรงงาน   ต่อมาเมื่อธุรกิจขยายตัว เราจึงได้เพิ่มศักยภาพโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเปลี่ยนมารับงานในชื่อ บริษัท วิสดอม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา

 

          ชื่อภาษาไทย               บริษัท วิสดอม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

          ชื่อภาษาอังกฤษ           Wisdom Engineering & Construction Co.,Ltd   

          วันที่จดทะเบียน           8 กรกฎาคม พ.ศ.2556

          กรรมการบริษัท           นายวิวัฒน์ ไตรยงค์

          ทุนจดทะเบียน            2,000,000 บาท