งานรื้อถอน และ Renovate อาคารสำนักงาน บริษัท อินเตอร์เจมไทพ์